O

Lučenci

Lučenec

V južnej časti stredného Slovenska, niekoľko kilometrov od hraníc s Maďarskom, leží toto krásne historické mesto. Takmer tridsaťtisícové okresné mesto je prirodzeným spoločensko-obchodným, hospodárskym a kultúrnym centrom historického regiónu Novohrad.

Prvá písomná zmienka o Lučenci je listina kráľa Bela IV. z 3. augusta 1247, v ktorej sa uvádza ako Luchunch. Lučenec bol pôvodne poddanskou obcou Divínskeho hradného panstva patriaceho do Novohradskej stolice, ale od roku 1451 sa už uvádza ako mesto (oppidium). V polovici 15. storočia ovládli mesto a jeho okolie vojská Jána Jiskru z Brandýsa, ktoré vo významnej bitke pri Lučenci (7.9.1451) zvíťazili nad početnou armádou Jána Hunaydiho. V roku 1554 -1593 sa mesto a jeho okolie dostalo pod tureckú nadvládu. Počas protihabsburských povstaní bolo v roku 1622 úplne vypálené vojskom Gabriela Bethelna. Mesto však obyvatelia znovu vybudovali a za čal sa rozvoj cechovej a remeselnej výroby.

 v minulosti Lučenec navštívili niektoré významné osobnosti: ruský princ Galicin roku 1849,
cisár František Jozef I. a belgická princezná Stefania roku 1880, diplomat M. R. Štefánik
a bulharský cár Coburg roku 1916, národovec a politik A. Hlinka roku 1921, československý
prezident T. G. Masaryk roku 1930

Nadmorská výška: 194 m                                               

Rozloha: 47,8 km2                                                          

Zemepisná šírka: N48°19719′

Zemepisná dĺžka: E19°40148′

Náš Region

STE U NÁS UBYTOVANÍ? VYUŽITE AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI, KTORÉ PONÚKA NÁŠ REGIÓN A NAVŠTÍVTE ZAUJÍMAVÉ MIESTA V OKOLÍ.

ZÁMOK HALIČ
10 min autom

LUČENSKÁ SYNAGÓGA
10 min pešo

NOVOLANDIA
10 min autom

SPLAV IPĽA
20 min autom

Social